Voedselbosbakken

Voedselbosbakken en -containers

Er is heel veel al dan niet openbare ruimte die onbenut is waar het grondgebonden kweken van meerjarige gewassen moeilijk gaat, bijvoorbeeld door verharding. Hier is het plaatsen van plantenbakken de beste optie, indien ontharding geen optie is. Ook kleinfruit en kleine fruitbomen kunnen naast meerjarige groenten perfect groeien in plantenbakken. 

Voorbeelden: 

  • VUB plantenbakken 
  • Tijdelijke plantenbakken aan Gent Sint-Pietersstation 
  • Todmorden 

Wie kan er helpen? 

  • Velt 
  • Tuinhier

Uitdaging: 

Idealiter zijn de bakken toch grondgebonden of er moet een degelijk bewateringssysteem zijn. Anders is er de kans dat de planten uitdrogen en het project mislukt. Een goed afgesproken beheer is aangewezen.