Onze pijlers

EETBARE SPEELPLEINEN EN SPEELPLAATSEN

Het plaatsen van fruit- en notenbomen, bessenstruiken op plaatsen waar kinderen spelen is een goede manier om kinderen bloot te stellen aan de werkingvan de natuur. Het is dan nogeens een enorme belevenis energ prikkelend voor de jongsten.

eetbaar groen: gemeente, huis en bedrijf

We moeten onze relatie tot groen herbekijken en meer kiezen voor natuurgroen en eetgroen. 

Beeld je in dat onze hele gemeente doorspekt is van planten die heerlijk natuurlijk voedsel produceren voor mens en dier.

KLEINFRUIT MOESTUINBAKKEN

Je gemeente krijgt een frisse nieuwe look door moestuinbakken te verspreiden op strategische plekken.

Het ziet er niet alleen enorm fijn uit maar het is een uitstekende manier om debuurt uit hun huis te krijgen en banden te smeden.

20% van ons bulkvoedsel permanent

Met enkele kleine ingrepen in ons landschap is het mogelijk om 20% van onze bulk-voedselvoorziening te halen uit notenbomen.

Het grote voordeel: eenmaal aangeplant blijven ze hoog-kwalitatief voedsel produceren tot soms honderden jaren.

BELEVINGSLANDBOUW ALS BINDMIDDEL TUSSEN Stedelijk EN LANDBOUWGEBIED

Wij pleiten voor een buffer van belevingslandbouw tussensteden en het landbouwgebied.

Denk hierbij aan voedselbossen, zelfpluk- en CSA-boerderijen,…

Op deze manier maak je het landbouwgebied toegankelijker en nog aantrekkelijker voor de inwoners.

MEER FRUIT- EN NOTENBOMEN OP STRAAT EN IN PARKEN

Wij zijn voorstander van meer fruit- en notenbomen in de straten op de juiste plek. Deze hebben weinig onderhoud nodig en fleuren de boel erg op!

Wanneer de vruchten rijp zijn kan een ‘plukdag’ georganiseerd worden waarbij de buurt zijn mandje kan komen vullen.

Meer voedselbossen

Voedselbossen en verschillende voedselbosmodules hebben een zeer grote toegevoegde waarde qua beleving, biodiversiteit en gezonde voedselproductie.