Natuur

Belevingsvoedselbos bij onthaal natuurgebied

De natuur aantrekkelijk maken begint bij het onthaal van een natuurgebied. Speelnatuur en eetbare planten kunnen hier een belangrijke rol in spelen. 

Wie kan er helpen? 

CVN Natuurpunt (Anke Desender) 

Natuurvoedselbossen als overgangsvorm naast natuurgebied

In natuurgebieden type 1 is het mogelijk om inheemse voedselbossen aan te planten. Deze vervullen zowel de functie: beleving, natuur en voedsel. Ze dienen niet als buffer, wel als gradiënt doorheen het landschap. 

Welke planten? 

Dit zijn enkele eetbare planten die meestal mogen aangeplant worden in een gevoeligere context. (Sleedoorn, Meidoorn, Hazelaar, Gagel, Mispel, Kweepeer, Aalbes, Kruisbes, Zwarte bes, Duindoorn, Kroosjespruim, Jeneverbes, Zoete kers, Gele kornoelje, Hondsroos)

Voorbeeld: 

Het WIJ-land

Een voedselbos dat gelegen is in VEN-gebied dat herboriste Ann samen met CVN Natuurpunt heeft ontworpen. 

Wie kan er helpen? 

CVN Natuurpunt (Anke Desender) 

Nieuwe aanplant: eetnatuur

Vanuit verschillende bewegingen wil men meer grondgebied teruggeven aan de natuur. Rewilding is een interessante optie, alsook het traditionele natuurherstel. Een optie die dikwijls over het hoofd gezien word is de aanplant van eetnatuur. Voedselbos expert Eric Toensmeier beschrijft in zijn boek: The Carbon Solution, dat eetbare natuur een belangrijk deel van de oplossing kan zijn om de biodiversiteit- en klimaatuitdagingen aan te gaan. 

Voorbeelden: 

Amazonewoud 
Dit werd enkele millennia geleden aangeplant. 

Kastanjebossen in zuid Frankrijk en Corsica 

Wie kan er helpen? 

Samenwerking tussen Natuurpunt, tuinier- en landbouworganisaties.