Landbouwgebied

eetbare houtkanten

Wie kan er helpen?

  • Regionale landschappen
  • VLM

Houtkanten die eetbaar zijn voor mens en dier. Extra troef voor landbouwers met een hoevewinkel of toerisme daar dit voor extra beleving zorgt. 

Zowel varkens, koeien en kippen zijn van nature bosdieren. In een duurzame wereld leven deze dieren in hun natuurlijke biotoop. 

Voorbeeld: 

De Zonnekouter 

De Zonnekouter te Zulte is een biodynamische boerderij die honderden bomen en struiken heeft aangeplant voor koeien. Koeien zijn bosdieren en hebben er baat bij om een deel van hun dieet te halen van houtachtige gewassen. 

Voedselbosstroken of multistrata agroforestry

Voorbeelden: 

Dehesa-Montado 

Een duurzame landbouwmethode uit Spanje en Portugal waar het vee voornamelijk leeft op weides die vol staan met eiken. Het Iberico varkensvlees wordt gezien als een van de meest kwalitatieve varkensvleessoorten en de boer kan hier een premium prijs voor vragen.

Traditionele hoogstamboomgaarden en Streuobstwiese 

Wij kennen een eeuwenoude traditie van hoogstamboomgaarden waar verschillende functies op elkaar werden gestapeld. Een landbouwer kon de volgende producten verkopen vanuit zijn boomgaard: vlees, melk, honing, perenstroop, appelsap, cider, vers fruit, kaas, noten en nog veel meer.

Iain Tolhurst 

Een van de meest inovatieve bioboerderijen uit Engeland waar al 30 jaar geen gram (kunst)mest wordt geïmporteerd. Alsook wordt er geen gebruik gemaakt van gedomesticeerde dieren om mest te produceren. Deze boerderij is 100% vegan. De bodem wordt er elk jaar rijker. Het grootste geheim van Iain Tolhurst is het gebruik van de juiste hoeveelheid houtsnippers die hij op de site zelf produceert. Hij heeft naast houtkanten ook boom- en struikenstroken tussen zijn akkers. 

Wakelyns 

Een agroforestry boerderij uit het Verenigd Koninkrijk waar er rijen halfstambomen staan tussen eenjarige akkerbouw. De bomen zorgen voor diversifiëring van de productie, alsook voor het verlagen van de ziekte-en plaagdruk door het aantrekken van nuttige biodiversiteit.

De Zwaluw 

Belgische landbouwer Nils Mouton heeft sinds 2015 14 hectare agroforestry aangeplant waar koeien onder grazen. De extra laag zorgt voor meer comfort voor de dieren, extra productie, alsook voor een extra inkomen uit de verkoop van vers en verwerkt fruit.

Wie kan er helpen? 

  • Food Forest Institute 
  • Agroforestry Vlaanderen

productievoedselbossen

Voedselbossen waar landbouwers een groot deel tot hun volledige inkomen uit kunnen halen. 

Wie kan er helpen? 

Bureaus gespecialiseerd in voedselbos ontwerp

Voorbeelden: 

Purfruit 

Een bio zelfpluk bessenboerderij die aan het transformeren is naar voedselbos. 

De Woudezel 

Een voedselbos van 12+ jaar oud waarvan de eigenaar zijn inkomen kan halen uit de verkoop van bessen, het geven van workshops en de verkoop van planten. 

De verwildering 

Een jong voedselbos waar een koppel kan leven van de verkoop van hun productie, verwerkte producten, geven van workshops en de verkoop van plantmateriaal. 

multidimensionale landbouwvormen

Om een duurzame toekomst te garanderen hebben we opnieuw nood aan het verweven van verschillende functies door elkaar (stacking of functions). Omdat we in een landbouw zitten waarbij de meeste landbouwers een specialisatie hebben is het soms moeilijk om terug te gaan naar een traditioneel gemengd bedrijf. De oplossing hierbij ligt in samenwerkingsvormen tussen verschillende boeren. 

Zo kan er een landbouwbedrijf zijn van 100 hectares grond die door verschillende boeren bewerkt worden. Iedere boer is verantwoordelijk voor zijn eigen specialiteit. Een appelteler, een varkenshouder, een CSA groentetuin, een melkveehouder, een compostboer, een graanteler enzovoort. Je hebt een multiplicatoreffect doordat verschillende landbouwecosystemen elkaar kunnen versterken. Dit zowel in kennis, in afvalstromen hergebruiken als in gemeenschappelijke marketing en verkoop.