Samenvoedselbossen

Wat is een samenvoedselbos?

Dit is een voedselbos dat door verschillende mensen wordt aangelegd en onderhouden. Je zou het kunnen vergelijken met een samentuin, maar er wordt meestal geen opdeling gemaakt in verschillende delen. Iedereen werkt samen aan het geheel in plaats van elk z’n eigen stukje te beboeren. 

Enkele voorbeelden

Farfield

Far Field begon als een Gents stadslandbouwproject in Merendree.
Vier stadsbewoners kregen in 2013 1,5 ha ter beschikking en steken sindsdien elke maandag de handen uit de mouwen om de plek om te bouwen volgens de principes van de permacultuur. 

De groep groeide, stedelingen en niet-stedelingen verschijnen nu en dan op het veld. Far Field heeft een moestuin, een kruidentuin en boomgaarden die met dicht begroeide houtkanten afgebakend worden. Sinds september 2020 is vrijdag de vaste werkdag.

SamenTuin

Bart had een voedselbosvisie en bracht een aantal mensen samen via een dagblad in de gemeente Lebbeke. Verschillende mensen reageerden en spraken af om voedsel te kweken en te delen. Ze vatten het project samen op een A4 en stapten hiermee naar de gemeente. De gemeente zag hierin een sociale impact en een toekomstvisie. Dit project dient nu als voorbeeld voor mensen die een gelijkaardig idee willen starten. Het stuk grond werd inmiddels aangekocht door de gemeente. 

Het perceel werd opgedeeld in 4 delen: een deel om groenten samen te telen, een stuk genaamd ‘de kleine rakker’ voor kinderen, met o.a. een trampoline. Een leraar geeft er korte lessen aan kinderen. Een derde stuk dient om bloemen op te telen en het vierde stuk doet dienst als pluktuin.

Wie kan er helpen? 

  • Gemeentes 
  • Vrijwilligers 
  • Initiatiefnemers of pioniers 
  • Velt 
  • Tuinhier 
  • Food Forest Institute